Fotografier på hemsidor

När vi pratar om fotografier på hemsidor inför 2019 så är det viktigt att nämna att asymmetriska element kommer att bli en allt mer vanligt. Men frågan är hur det här kommer att appliceras på hemsidan? Faktum är att det är ett rutsystem som ofta implementeras för de allra flesta typer av designer redan idag – från allt till hemsidor till nyhetstidningar och utomhusannonser. Ett rutsystem gör det enklare att hålla en tydlig röd linje genom hela hemsidan som helhet. Och det gör det enklare för personer att tydligt strukturera innehållet utifrån bilder, rubriker, copy, call-to-action och mycket mer, oavsett vilket medium de arbetar inom.

Historiska trender

Historiskt sätt kan vi se att trots att det är populärt att använda sig av ett rutsystem så är det enkelt att göra det på ett slarvigt sätt vilket snarare skapar en förvirrande hemsida snarare än en tydlig och strukturerad sådan. Det betyder att vi måste fokusera mer på designen, och vad varje rutsystem för till hemsidan när det kommer till mervärde för användare. En duktig webbdesigner kan göra detta genom att noggrant och med eftertanke bryta ner rutmönstret i en tydlig hierarki. Genom att använda sig av ovanliga placeringar, med lager av olika färger och typsnitt, att skapa oregelbundna mönster och använda sig av tomrum i form av vit färg – och så självklart valet att kreativt använda sig av typografi för att skapa djup är normalt inte något man hittar i en rutformad design.

Påtaglig design

Sådana designer är påtagliga och ska hjälpa personer att engagera sig i innehållet och få dem att röra sig mot de viktigaste delarna av hemsidan. Istället bestämmer en hierarkisk visuell kod var ögat ska kolla. Genom att använda sig av färger, mönster, olika typ av content så kan en designer fånga intresset hos en användare på ett nytt mer effektivt sätt. Vilket i slutändan leder till att du på ett enklare sätt kan nå ut till potentiella kunder. Men det gäller att du bygger upp din hemsida på grunden på ett sådant sätt som är attraktivt och berättar för dina kunder vad du gör för något.

Former genererar värde

Det finns en mellangrund mellan att använda sig av en minimalistisk platt design och att använda sig av vad som ofta benämns som kontrollerat kaos. Om du funderar hur på vilka former som är bra att använda i sammanhanget så behöver du bara tänka tillbaka till grundskolan. Det är nämligen trianglar, fyrkanter och cirklar vi pratar om. Dessa gör det enkelt för användaren att relatera till strukturen på hemsidan utan att bli förvirrad av en massa former som de inte känner till. Former spelar en viktig roll för hur vi uppfattar innehållet på en hemsida och var vi leder vår uppmärksamhet. Men det intressanta i sammanhanget är hur vi gör det utan att tänka på det. Faktum är att över 65% av allt vi observerar medan vi surfar på internet gör vi omedvetet. Det betyder att om vi tar oss till den information som finns om hur personer använder hemsidor kan vi dra fördelar då vi designar vår hemsida.